HST Consult

HST Consult Ingeniørfirma

Din uafhængige byggesagkyndig

Førsynsrapport

Vil du undgå anmærkninger i din Tilstandsrapport, er en Førsynsrapport vigtig.

Du kan bestille en Førsynsrapport, når du samtidig bestiller en Tilstandsrapport, Energimærke og El-installationsrapport.

Vi gennemgår din bolig og noterer de skader der måtte være på ejendommen. Du får tilsendt en rapport om skader som et uddrag af den endelige Tilstandsrapport.

Du har nu 1 uge til at vurdere, om du ønsker at udbedre nogle af de skader der er nævnt. Du giver herefter besked til os herom og herefter har du 1 måned til udbedring. Vi aftaler en dato for en ny besigtigelse, hvor den byggesagkyndige kommer ud for besigtigelse af, om de udberede skader er udført byggeteknisk korrekt. Den endelige Tilstandsrapport vil herefter blive indberettet og sendt til dig.

Tilstandsrapport

Når du sælger din ejendom, bør du få udarbejdet en Tilstandsrapport og en El-installationsrapport. Sammen med et tilbud på Ejerskifteforsikring fritager det dig for ansvaret for fejl og mangler i op til 10 år efter overtagelsen. Disse rapporter skal foreligge inden en køber underskriver købsaftalen.

Den beskikkede bygningssagkyndige foretager en visuel og neutral gennemgang af din ejendom for at konstatere evt. synlige skader. Der foretages således ingen destruktive indgreb.

Som sælger skal du udfylde et sælgeroplysningsskema inden Tilstandsrapporten udarbejdes. Skemaet kan med fordel udfyldes sammen med den bygningssagkyndige.

El-installationsrapport

Huseftersynsordningen er også omfattet af en El-installationsrapport. Det betyder, at sælger ud over en Tilstandsrapport og et ejerskifteforsikringstilbud skal udlevere en El-installationsrapport, for at blive fritaget for det 10 årige mangelsansvar for skjulte fejl og mangler på den pågældende ejendom.

HST Consult samarbejder med et lokalt anerkendt Installationsfirma, som udarbejder El-installationsrapporten.

Elektrikeren foretager en visuel gennemgang af el-installationerne og åbner stikprøvevis nogle af el-installationerne for at se, om de opfylder lovens krav. Gennemgangen har til hensigt at afdække evt. ulovlige forhold eller funktionsfejl i el-installationen. Elektrikeren udarbejder en rapport, som samtidig danner grundlag for den systematiske gennemgang.

Energimærkning

Når en bolig sælges, skal der laves en vurdering af ejendommens energimæssige tilstand. En energimærkning.

Sælger har i henhold til loven pligt til at få udarbejdet energimærkning på ejendommen i forbindelse med et salg.
Køber kan efter handlens indgåelse kræve, at der bliver udarbejdet energimærkning på ejendommen. Dette vil ske på sælgers regning.

HST Consult ApS er certificeret til at udføre energimærkning under ISO 9001.

Køberrådgivning

  • Giver dig et bedre overblik over boligens stand.
  • Vi hjælper med afklaring af dine spørgsmål til tilstandsrapporten og energimærkningen.
  • Få belyst klassiske fejl på ejendommen, på renoveringsmuligheder, kommende vedligehold og meget mere.

Ansvarsforsikring

I forbindelse med tilstandsrapporter og energimærker har HST Consult ApS tegnet en ansvarsforsikring hos HDI Forsikring, police 153-08279718-30020. Forsikringens geografiske dækning er hele EU. Kontaktoplysninger til Energistyrelsen er EMO-info@ens.dk